Franklin & Marshall College Franklin & Marshall College

China

Dean's List

Yuning Bai
Shangqin Chen
Weifen Chen
Yufei Dai
Zhiyou Han
Rong Huang
Donghui Li
Meiyao Li
Sijia Lin
Yuxing Ling
Shichao Liu
Xinyu Liu
Jiayuan Luo
Shuyue Ni
Chenchen Qu
Hanyu Sun
Jianwen Sun
Xiaoyu Wang
Yuchi Wang
Zefang Wang
Zhongrong Wang
Xuexin Wei
Liyiran Xia
Ruilin Yang
Tianchu Ye
Tingyu Ye
Mu Chuan Zeng
Ziyan Zhou
Zhiru Zhu
Xianglong Zou

Honors List

Fang Xue
Liqiaonan Chen
Yitong Huang
Yixu Chen
Xinyu Deng
Haoyan Fan
Jingyi Fang
Lulu Gong
Kun Huang
Tianbai Jia
Zheng Jin
Zihan Li
Yitao Liang
Chang Liu
Chang Liu
Guohao Liu
Xintong Liu
Yibei Liu
Yichun Liu
Yucheng Peng
Pengyu Qin
Yingying Su
Ruihan Wang
Zheyi Wu
Yunan Xie
Chi Xu
Tianhong Yao
Lihao Yu
Weixuan Yu
Chenyao Zhang
Chenyu Zhang
Xuewei Zhang
Yueyang Zheng