Franklin & Marshall College Franklin & Marshall College

Nepal

Dean's List 

Prasanna J Bista 

Darshan Shakya 

Honor's List

Manil Bastola 

Arya Bhattarai 

Shristi Uprety